Hof van Cassatie: bezoek J-P Laborde, onder-secretaris-generaal VN

Date
21 juni 2016

Op 20 juni 2016 heeft de eerste voorzitter van het Hof de heer Jean-Paul Laborde, onder-secretrais-generaal bij de Verenigde Naties en uitvoerend directeur van het Anti-terrorisme comité, ontvangen.