Hof van Cassatie: Eedaflegging en installatie

Date
26 december 2016

Bij koninklijk besluit van 14 december 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2016, is de Heer Philippe de Koster, eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Bergen, benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie.

De eedaflegging en de installatie zullen plaatsvinden op vrijdag 13 januari 2017 om 11 uur.