Hof van Cassatie : Installatierede van de heer procureur-generaal Dirk Thijs 27.01.2017