Dienst Strafrechtelijk beleid

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (DSB) is de beleidsondersteunende en beleidscoördinerende dienst van de minister van Justitie, die politiek verantwoordelijk is voor het strafrechtelijk beleid in België.

Het is de intentie van de DSB om samen met de kernpartners een coherenter, efficiënter en effectiever strafrechtelijk beleid te ontwikkelen en te voeren door het implementeren van een wetenschappelijk onderbouwde beleidscyclus doorheen de gehele strafrechtsketen. Die doelstelling is gebaseerd op een integrale en geïntegreerde visie op het veiligheidsbeleid.

De DSB heeft de ambitie om de motor, de facilitator en de bewaker van dit beleidscyclisch proces te zijn, in al zijn onderscheiden fasen en onderdelen:

  • de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling, waarin de actuele criminele veiligheidssituatie wordt gescand en geanalyseerd en waarin beleidsplannen worden voorbereid en ontwikkeld;
  • de beleidsbepaling, waarbij de minister binnen de federale regering en in overleg met de regionale regeringen het beleid planmatig consolideert;
  • de beleidsimplementatie en -uitvoering;
  • de monitoring en evaluatie van het gevoerde beleid.

De tweeledige structuur van de dienst, met enerzijds een wetenschappelijke afdeling en anderzijds een beleidsmatige afdeling, moet het mogelijk maken om die visie te realiseren.