Uittreksel strafregister

Wie in België woont of verblijft, moet voor een uittreksel uit het strafregister bij de gemeente zijn. Wie niet meer in België woont of verblijft, maar nog wel staat ingeschreven in een gemeente, moet zich wenden tot de gemeente van zijn laatste woon- of verblijfplaats.

De volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

  • gerechtelijke en bestuurlijke instanties
  • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s, …
  • particulieren wanneer het document dient voor gebruik in het buitenland
  • buitenlanders voor de periode van verblijf in België
  • bijzondere gevallen (bv. diplomaten)

De uittreksels worden gratis overhandigd.

imgOpgelet!

Wie zich persoonlijk wil aanmelden, doet dit op de
Waterloolaan 80
1000 Brussel

(i.p.v. Waterloolaan 115).
Openingsuren:
- van 9u00 tot 11u30
- van 14u00 tot 15u30

De aanvraag kan ook per brief, fax of e-mail naar:
FOD Justitie
DG RO - Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Fax: +32 2 552 27 82
E-mail: cjc-csr@just.fgov.be

Vermeld op uw aanvraag steeds uw naam en voornaam, uw adres, uw geboortedatum en –plaats, de reden van uw aanvraag, uw handtekening en eventueel een kopie of scan van een identiteitsdocument.