Elektronisch toezicht

img

De informatie op deze pagina behoort tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming vanaf 1 juli 2014 gradueel overgedragen worden naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies.

De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of  nieuwe regels beslist.

Algemene informatie over de zesde staatshervormingExterne link 

De website justitiehuizen.be wordt binnenkort gelanceerd. Intussen kan u bij de Vlaamse infolijnExterne link terecht via e-mailExterne link of via het gratis telefoonnummer 1700.

Elektronisch toezicht is een manier om een gevangenisstraf uit te voeren. Bij elektronisch toezicht verblijft u niet in de gevangenis, maar draagt u een elektronische enkelband. Die wordt aangebracht in de gevangenis. U krijgt thuis ook een bewakingsbox. De enkelband zendt via die bewakingsbox een signaal naar een centrale computer die registreert of u al dan niet thuis bent. Het Nationaal centrum voor elektronisch toezicht volgt die gegevens dan op.

Aan de maatregel zijn ook een aantal voorwaarden verbonden (bv. een opleiding of therapie volgen, werken of werk zoeken). Eén van de voorwaarden is dat u wordt opgevolgd door een justitieassistent.

Een vastgelegd uurrooster vermeldt de momenten waarop u het huis mag verlaten en op welke momenten u de verplichte activiteiten moet uitvoeren.

Wie beslist of u een enkelband krijgt?

Als u veroordeeld bent tot een gevangenisstraf van langer dan drie jaar, kan de strafuitvoeringsrechtbank u elektronisch toezicht toekennen. Dat betekent dat u de rest van uw gevangenisstraf doorbrengt met een enkelband buiten de gevangenis.

Bij een gevangenisstraf van drie jaar of korter, beslist de gevangenisdirecteur of u onder elektronisch toezicht uw straf kan uitzitten. In dat geval kan u uw volledige gevangenisstraf buiten de gevangenis doorbrengen via elektronisch toezicht.

De strafuitvoeringsrechtbank of de gevangenisdirecteur vraagt vooraf aan het justitiehuis om een maatschappelijke enquête uit te voeren. De justitieassistent gaat langs op de plaats waar u tijdens het elektronisch toezicht wil verblijven. Hij vraagt onder andere het akkoord van de personen waarmee u samenleeft en gaat na of het technisch mogelijk is om een bewakingsbox te installeren.

Hoe verloopt het elektronisch toezicht?

De justitieassistent nodigt u uit voor een eerste gesprek. Hij maakt samen met u het uurrooster op waaraan u zich moet houden en bespreekt de voorwaarden die u moet naleven.

De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u op zijn kantoor of bij u thuis. De justitieassistent gaat na of u problemen heeft om het uurrooster en de voorwaarden na te leven.

Daarna brengt hij verslag uit aan de strafuitvoeringsrechtbank of de gevangenisdirecteur die toeziet op uw dossier. Het verslag bevat gegevens over uw levenssituatie en de voorwaarden die u moet naleven.

De strafuitvoeringsrechtbank of de gevangenisdirecteur kan de voorwaarden aanpassen, schorsen of nader omschrijven.

Wat gebeurt er na afloop van het elektronisch toezicht?

Als u veroordeeld bent tot een gevangenisstraf van langer dan drie jaar, komt u na afloop van het elektronisch toezicht in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling.
Als u veroordeeld bent tot een gevangenisstraf van drie jaar of korter, komt u na afloop van het elektronisch toezicht in aanmerking voor voorlopige invrijheidstelling.

Wat gebeurt er als het elektronisch toezicht niet goed verloopt?

Als u het uurrooster of de voorwaarden niet naleeft, nodigt de justitieassistent u uit voor een gesprek. U kan dan uitleggen wat er is misgelopen.

De justitieassistent maakt hiervan een verslag op en stuurt dit naar de strafuitvoeringsrechtbank of de gevangenisdirecteur.

De strafuitvoeringsrechtbank of de gevangenisdirecteur kan het elektronisch toezicht schorsen of herroepen. U moet dan opnieuw naar de gevangenis.

Zij kunnen u ook een nieuwe kans geven, de voorwaarden aanpassen of nieuwe voorwaarden opleggen.

Niet gevonden wat u zocht?