Terbeschikkingstelling van de regering

img

De informatie op deze pagina behoort tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming vanaf 1 juli 2014 gradueel overgedragen worden naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies.

De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of  nieuwe regels beslist.

Algemene informatie over de zesde staatshervormingExterne link

De rechter kan beslissen dat u na het ondergaan van uw straf ter beschikking wordt gesteld van de regering.

De minister van Justitie beslist dan of u opgesloten blijft of wordt vrijgelaten op proef. Bij vrijlating op proef moet u bepaalde voorwaarden naleven.

De terbeschikkingstelling kan worden opgelegd:

  • Wanneer u meerdere keren bent veroordeeld
  • Of wanneer u bepaalde seksuele misdrijven heeft gepleegd

U kan deze bijkomende straf krijgen voor een periode van minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar.

 

 

Wanneer kan de minister van Justitie beslissen dat u opgesloten blijft?

De minister van Justitie kan beslissen dat u, na het ondergaan van uw gevangenisstraf, opgesloten blijft als hij oordeelt:

  • dat u nog steeds een gevaar vormt voor de maatschappij
  • of dat uw reïntegratie in de maatschappij onmogelijk blijkt. Reïntegratie betekent dat u weer een plaats kan innemen in de maatschappij.

U kan dit verzoek aan de minister jaarlijks hernieuwen.

Wat als u op proef wordt vrijgelaten?

De minister van Justitie kan ook beslissen om u niet op te sluiten, maar om u vrij te laten op proef. In dat geval legt de minister voorwaarden op die u moet naleven.

De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u op zijn kantoor of bij u thuis. De justitieassistent gaat na of u problemen heeft bij het naleven van de voorwaarden.

De justitieassistent brengt hiervan verslag uit aan de minister.

Als u de voorwaarden niet naleeft of nieuwe feiten pleegt, kan de minister beslissen om u opnieuw op te sluiten.

Hoe kan u de beslissing van de minister van Justitie betwisten?

Als u, eventueel na raadpleging van een advocaat, vindt dat de beslissing van de minister van Justitie in strijd is met de wet, kan u die beslissing aanvechten bij de raadkamer.

Tegen de beslissing van de raadkamer kan u beroep aantekenen bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

Niet gevonden wat u zocht?