Moet u zich persoonlijk aanmelden?

Neen. U kunt iemand in uw plaats sturen of de documenten verzenden naar:

FOD Justitie
Dienst Legalisaties en Parlementaire Vragen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Een aangetekende zending is wenselijk.
De behandeling van de schriftelijke aanvragen neemt twee tot vijf dagen in beslag.