Nieuwe strategie voor de FOD Justitie

Het nieuw strategisch plan van de FOD Justitie is ondertekend op 22 april 2022. Het plan bevat de afspraken die de FOD Justitie, vertegenwoordigd door Jean-Paul Janssens, voorzitter van het directiecomité, en de federale regering, vertegenwoordigd door de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, onderschrijven voor de duur van deze regeerperiode.

De FOD Justitie wil een vertrouwenspartner zijn voor de burger en onze partners. Onze ambitie is om klantgerichter, moderner en sneller te werk te gaan. Onze waarden zijn de rode draad doorheen onze werking: respect, integriteit, transparantie en klantgerichtheid staan daarbij voorop.

Ontdek hier het strategisch plan.