De FOD Justitie staat op het kruispunt van de drie grondwettelijke machten en heeft als opdrachten:

  • de voorbereiding en uitvoering van de wetgeving en de ondersteuning van de minister van Justitie in de domeinen waarvoor hij bevoegd is
  • de begeleiding en operationele ondersteuning van de rechterlijke macht, waarbij coördinatie en organisatieontwikkeling voorop staan
  • het toezicht op de adequate uitvoering van de juridische en administratieve beslissingen, met garantie van rechtszekerheid en gelijke behandeling van alle betrokken partijen

De FOD Justitie is onderverdeeld in directoraten-generaal en stafdiensten.