België telt 34 gevangenissen, waarvan 17 in Vlaanderen, 16 in Wallonië en 1 in Brussel.
Het beheer is in handen van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.

Onder andere in Paifve verblijven geïnterneerden in een inrichting tot bescherming van de maatschappij. Geïnterneerden zijn personen die een misdrijf hebben gepleegd en door de rechter ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard.

Strafhuizen en arresthuizen

Soms wordt over de gevangenissen gesproken met de termen ‘arresthuizen’ en ‘strafhuizen’. De arresthuizen zijn de gevangenissen voor personen die nog niet veroordeeld zijn en in voorlopige hechtenis zitten. Strafhuizen zijn de gevangenissen voor de veroordeelden.  Maar in de praktijk verblijven in de meeste gevangenissen zowel veroordeelden als personen in voorlopige hechtenis, en dat door de overbevolking.

Gesloten, halfopen en open gevangenissen

  • De gesloten gevangenissen zijn beter bekend als de ‘klassieke’ gevangenissen met alle nodige bewakingsmiddelen en veiligheidsvoorzieningen, zoals een omheiningsmuur, tralies, veiligheidsdetectie, enz. Hier brengen de gedetineerden het grootste deel van hun tijd in de cel door.
  • In de halfopen gevangenissen kunnen gedetineerden overdag in werkplaatsen van de gevangenis of buiten de gevangenis werken. ’s Nachts blijven zij wel verplicht in hun cel.
  • In de open gevangenissen gelden minder strenge veiligheidsmaatregelen. Gedetineerden die hier verblijven, aanvaarden vrijwillig een opvoedingsregime met minieme dwangmiddelen.