De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft voorlopige internationale straftribunalen opgericht - het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië en het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda - ter bestrijding van de straffeloosheid van zware schendingen van het internationaal humanitair recht die op een welbepaald ogenblik begaan zijn op een welbepaald grondgebied.

Voorts richtte de Veiligheidsraad een rechtbank op die belast is met het onderzoek naar en de vervolging van de daders van de moordaanslag op de voormalige Libanese eerste minister Rafic Hariri en de daaruit voortvloeiende terroristische acties: het Speciaal Tribunaal voor Libanon, samengesteld uit Libanese en internationale magistraten.

Ten slotte werden, op grond van akkoorden  tussen de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in naam van de Verenigde Naties en bepaalde lidstaten, zogenaamde hybride of gemengde tribunalen opgericht (samengesteld uit internationale magistraten en magistraten van de desbetreffende lidstaat) om kennis te nemen van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht die op een bepaald ogenblik begaan zijn op het grondgebied van die staten. Het gaat in hoofdzaak om het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone en de Bijzondere kamers belast met de vervolging van de misdaden gepleegd onder het regime van democratisch Kampuchea.