Raad van Europa

Deze instelling werd opgericht in 1949. Zij telt thans 47 lidstaten en zetelt in Straatsburg (Frankrijk). Zij heeft de volgende doelstellingen:

  • de rechten van de mens, de parlementaire democratie en de rechtsstaat beschermen;
  • verdragen over het Europese continent sluiten met het oog op de harmonisering van de juridische en sociale praktijk van de lidstaten met betrekking tot zowel het burgerlijk recht als het strafrecht;
  • de bewustwording van de Europese identiteit bevorderen vanuit gemeenschappelijke waarden die de culturele verschillen overstijgen.