verenigde naties

De Organisatie van de Verenigde Naties werd opgericht in 1945, na de Tweede Wereldoorlog. Op 1  augustus 2011 telt deze instelling 193 lidstaten.

Vier van de zes hoofdorganen van deze instelling zijn: 

  • de Veiligheidsraad kan aanbevelingen formuleren en onderzoeken instellen. Hij handelt met het oog op het handhaving van de vrede en internationale veiligheid en kan beslissen om over te gaan tot het gebruik van geweld - ook militair - om een staat te dwingen tot uitvoering van zijn resoluties.
  • de Algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle lidstaten. Zij brengt verslag uit of formuleert aanbevelingen over aangelegenheden zoals de handhaving van de vrede en de internationale veiligheid of de ontwikkeling van het internationaal recht en de codificatie ervan.

De Algemene Vergadering omvat een aantal suborganen die betrekking hebben op justitie: