Aantal gelovigen

Op het aantal aanhangers of gelovigen is geen controle door de overheid mogelijk, o.a. omwille van privacyreglementering.

Personeelsleden

De FOD Justitie betaalt om en bij de 3200 personen als bedienaar (aalmoezeniers en consulenten niet meegerekend) en om en bij de 330 afgevaardigden van de Centraal Vrijzinnige Raad (moreel consulenten).

Aantal * (elk jaar op 5 januari)
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
katholiek 3093,5 3032 2942 2907 2888 2801 2762,5 2824,5 2840
protestants 120 116,5 116,5 127,5 134,5 137 138 138 139
anglicaans 16,5 14 17 16 16 16,5 19 18 20
israëlitisch 33 35 35 36 32,5 31 33 34,5 33,5
orthodox 48 47,5 50 52 53,5 55 59,5 69,5 71
vrijzinnigheid 323,5 325 328 330 331,15 327,5 328,25 324,85 317,5
islam 38 46 60 70 75 75 87 85 88
Totaal 3673 3616 3549 3539 3531 3443 3427,25 3494,35 3509
* Bezoldigde voltijds equivalenten

Gebouwen en financiering

Voor de financiering van de gebouwen zijn de gewesten en gemeenschappen bevoegd.