Op 1 november 2020 is de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 'Bewijs' in dat Wetboek in werking getreden. Sindsdien draagt het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 het opschrift 'oud Burgerlijk Wetboek'.

Op termijn zal dit nieuwe Burgerlijk Wetboek bestaan uit de volgende tien boeken:

 • Boek 1. Algemene bepalingen
 • Boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht
 • Boek 3. Goederen
 • Boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten
 • Boek 5. Verbintenissen
 • Boek 6. Buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
 • Boek 8. Bewijs
 • Boek 9. Zekerheden
 • Boek 10. Verjaring

Stand van zaken

Hieronder vindt u informatie over de stand van zaken van de verschillende boeken.

 • Boek 1: Algemene bepalingen
  De wet van 28 april 2022 houdende boek 1 'Algemene bepalingen' van het Burgerlijk Wetboek werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2022. De wet treedt in werking op 1 januari 2023 (de eerste dag van de zesde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad).
 • Boek 2: Personen, familie en relatievermogensrecht
  De wet van 19 januari 2022 houdende boek 2, titel 3, 'Relatievermogensrecht' en boek 4 ‘Nalatenschappen, schenkingen en testamenten’ van het Burgerlijk Wetboek werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 14 maart 2022. De wet treedt in werking op 1 juli 2022.
 • Boek 3: Goederen
  De wet van 4 februari 2020 tot invoeging van boek 3 'Goederen' van het Burgerlijk Wetboek is in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op 17 maart 2020 en is in werking getreden op 1 september 2021.
 • Boek 4: Nalatenschappen, schenkingen en testamenten
  De wet van 19 januari 2022 houdende boek 2, titel 3, 'Relatievermogensrecht' en boek 4 'Nalatenschappen, schenkingen en testamenten' van het Burgerlijk Wetboek werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 14 maart 2022. De wet treedt in werking op 1 juli 2022.
 • Boek 5: Verbintenissen
  De wet van 28 april 2022 houdende invoeging van boek 5 'Verbintenissen' van het Burgerlijk Wetboek werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2022. De wet treedt in werking op 1 januari 2023 (de eerste dag van de zesde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad).
 • Boek 6: Buitencontractuele aansprakelijkheid
  De Commissie voor de hervorming van het aansprakelijkheidsrecht heeft een voorstel uitgewerkt om de buitencontractuele aansprakelijkheid te hervormen. U kan dit voorstel bekijken op de website van de Kamer: Wetsvoorstel houdende boek 6 'Buitencontractuele aansprakelijkheid' van het Burgerlijk Wetboek
 • Boek 7: Bijzondere overeenkomsten
  De Commissie voor de hervorming van het overeenkomstenrecht zet haar werkzaamheden verder.
 • Boek 8: Bewijs
  De wet van 13 april 2019 tot invoering van het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 'Bewijs' in dat Wetboek is in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en is op 1 november 2020 in werking getreden.
 • Boek 9: Zekerheden
  De Commissie voor de hervorming van het recht betreffende de zekerheden zet haar werkzaamheden verder.
  Er werd eveneens een Commissie voor de hervorming van het hypotheekrecht opgericht. Zij zet haar werkzaamheden verder.
 • Boek 10: Verjaring
  De Commissie voor de hervorming van het verjaringsrecht zet haar werkzaamheden verder.