De FOD Justitie wil via verschillende colloquia kennis en expertise delen en opnemen. Het thema 'Toegang tot justitie' vormt de rode draad doorheen de colloquia die de komende drie jaar georganiseerd zullen worden. 

Een blik vooruit

Het colloquium is een eerste stap in het leren en delen van expertise. We willen als Federale Overheidsdienst het startschot geven om binnen het thema 'Toegang tot justitie' een reeks colloquia te organiseren. Zo denken we na over de uitdagingen en mogelijke hiaten in ons rechtssysteem. Door middel van interessante interventies van diverse sprekers in en naast het werkveld en rijke debatten, trachten we het thema op de agenda te zetten.