Sinds juni organiseert de FOD Justitie rondetafelgesprekken rond het thema ‘overbevolking in de gevangenissen’.

Intro

Illustratie Tweede RondetafelOp initiatief van federaal minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, komen specialisten samen rond de tafel om deze problematiek alle aandacht te geven die zij verdient.

Het is de bedoeling de mogelijke verbeteringen te bespreken onder deskundigen en practici. 

Concreet gaat het om vijf rondetafelgesprekken georganiseerd met verschillende partners over aanverwante thema’s:

  • de voorlopige hechtenis; 
  • de internering; 
  • de strafuitvoering; 
  • de gedetineerden zonder verblijfsrecht;
  • de externe partners. 

Gedurende drie uur komen alle aangelegenheden met betrekking tot het thema van de dag aan bod, vanuit het standpunt van de betrokken actoren (magistraten, advocaten, penitentiair personeel, justitiehuizen, enz.). De sessies zijn tweetalig (met simultaanvertaling) en het is ook mogelijk virtueel deel te nemen aan de debatten.

Eerste rondetafelgesprek

Het eerste rondetafelgesprek, over de voorlopige hechtenis, vond vrijdag 10 juni plaats. De moderatoren van de sessie waren Alexia Jonckheere en Eric Maes en de deelnemers Denis Bosquet, Philip Daeninck, Jean-Baptiste Andries, Filip Claes, Jean-Louis Doyen, Ann Janssens, Marc Brisy, Goedele Franssens, Dominique Gérard en Peter Hartoch.

Tweede rondetafelgesprek

Het tweede rondetafelgesprek vond plaats op vrijdag 21 oktober rond het thema internering, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid. De volgende spekers namen deel: Rudy Verelst, Fabienne Nackaerts, Kaat Seynnaeve, Mieke Verleysen, Gokhan Goktas, Samir Boureghda, Ciska Wittouck, Benjamin Delaunoit, Alexandre Dailliet, Martin Delrée, Stéphane Boutay.

Op basis van objectieve gegevens hebben de sprekers zich gefocust op vragen zoals: Waarom zijn er meer opnames dan voorheen? Is er sprake van net-widening?

Derde rondetafelgesprek

Het derde rondetafelgesprek met als thema ‘strafuitvoering’ vond plaats op vrijdag 18 november.

Op basis van concrete voorstellen van professoren Olivia Nederlandt en Kristel Beyens wilden we manieren bespreken om de toekenning van de strafuitvoeringsmodaliteiten vlotter te laten verlopen. Dit door de procedures te vereenvoudigen en de toekenning meer automatisch te laten verlopen.

De volgende gasten waren bij ons: Saskia Kerkhofs, Justine Wayntraub, Esther Vanderstraeten, Jean-François Funck, Chantal Bellefroid, Thierry Collinet, Charlotte Claeyssens, Laurence Nibelle, Griet Cool, Céline Mallié.

Vierde rondetafelgesprek 

Het vierde rondetafelgesprek vond plaats op vrijdag 16 december en focust op het thema ‘de gedetineerden zonder verblijfsrecht’.

In welke mate wordt de wet voorlopige hechtenis anders toegepast voor personen zonder verblijfsrecht? Zijn er tegenstrijdige belangen tussen Justitie enerzijds en de DVZ anderzijds? Hoe kan de terugkeer beter voorbereid en georganiseerd worden? Hoe worden vreemdelingen geïnformeerd over hun verblijfssituatie, de gevolgen van een onwettig verblijf en hun toekomstperspectieven?

Volgende experten hebben aan tafel gezeten: Karim El Khmlichi, Benoît Cocx, Geert Verbauwhede, Goedele Franssens, Joëlle Vossen, François Demoulin, Frank Demeester, Erik Corazza, Tine Bricout, François Haenecour en Ellen Vandennieuwenhuyse. 

De debatten werden gemodereerd door Mathieu Beys (MYRIA) en Lars Breuls (VUB).

Vijfde rondetafelgesprek

Deze rondetafelgesprekken zouden niet volledig zijn zonder vermelding van de essentiële rol die de Gemeenschappen hierbij spelen. Zowel in het kader van het detentieplan en het reclasseringsplan, als bij de opvolging van de voorwaarden zijn hun diensten alomtegenwoordig. Het lijkt ons dan ook volkomen logisch om hieraan een rondetafelgesprek te wijden. Dit werd georganiseerd op vrijdag 27 januari.

Alexia Jonckheere en Eric Maes zijn hierin twee specialisten. Dus modereerden ze het debat over de rol van de justitiehuizen en andere externe diensten, alsook over de afstemming van hun werk met de gevangenissen, advocaten en strafuitvoeringsrechtbanken.

Zullen rond de tafel aanwezig waren: Jef Verlinden, Anke Gittenaer, Annie Devos, Marina D'Hoop, Diana Rauw, Catherine Urbain, Esther Vanderstraeten, Lucien Nouwynck, Philip Daeninck, Alix Burghelle-Vernet, Séverine Delcomminette en Hanne Jansen.