Justel

Consulteer zowel de databank van de wetgevingsindex als de databank van de geconsolideerde wetgeving.

 
Senlex bundelt de Grondwet en de belangrijkste institutionele normen en voorziet per artikel relevante fragmenten uit de parlementaire voorbereiding, de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviezen van de Raad van State.