Op 26 april 2019 is het Hof van Cassatie in openbare en plechtige terechtzitting bijeenkomen om over te gaan tot de installatie van zijn nieuwe korpschefs: mevrouw Beatrijs Deconinck, die is aangeduid als eerste voorzitter van het Hof in opvolging van ridder Jean De Codt, wiens mandaat een einde heeft genomen en mijnheer André Henkes, die is aangeduid als procureur-generaal bij het Hof, in opvolging van mijnheer Dirk Thijs, die in ruste is gesteld.

Mevrouw Deconinck en mijnheer Henkes hebben de eed afgelegd in de handen van de Koning op 3 april 2019. Zij zullen een mandaat opnemen voor een niet-hernieuwbare termijn van vijf jaar.