Algemene cijfers

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
som (euro) 8.867.641,38 9.446.898,37 7.990.444,45 9.288.415,39 10.195.810,42 11.513.482,14
in beslissingen 868 1128 793 894 996 1088

Dit betreffen totaalcijfers waarbij alle soorten hulp worden opgeteld:

  • Noodhulp
  • Hoofdhulp
  • Aanvullende hulp

De noodhulp die werd uitbetaald na de aanslagen voor de slachtoffers van terroristische daden zit vervat in het totaal cijfer van 2016.

Het aandeel van de noodhulp in de totale som voor 2016 bedraagt 9,91%, de rest werd aan beslissingen inzake (hoofd)hulp besteed.

In 2016 werd er meer dan gebruikelijk besteed aan beslissingen inzake noodhulp voornamelijk ten gevolge van de dossiers inzake de terroristische aanslagen.

De indeling naar gelang de aard van de feiten

  2011– 2016
vrijwillige slagen en verwondingen 28,60%
onopzettelijke doodslag 27,11%
zedenzaken 17,55%
geweld tegen personen met het oog op verwerven van goederen (diefstal en afpersing met geweld) 11,52%
arbeidsongevallen 8,10%
relationeel geweld (met uitzondering van zedenzaken en doodslag) 5,53%
andere 1,58%

De tussenkomst van de commissie voor de slachtoffers van terroristische daden

Enkele cijfers op datum van 10 oktober 2018:

  • 778 ingediende verzoekschriften voor financiële hulp
  • meer dan 2 900 telefoonoproepen (sinds maart 2016)
  • ongeveer 12 000 e-mails (sinds maart 2016)
  • meer dan 1 933 500 euro uitbetaalde noodhulp
  • meer dan 816 700 euro uitbetaalde hoofdhulp
  • de eerste sommen werden uitbetaald in juli 2016