De regering heeft naast het unieke loket en de mogelijke tussenkomst van de commissie voor financiële hulp ook een statuut van nationale solidariteit ingevoerd voor de slachtoffers van terreurdaden.

Dat statuut omhelst:

  • de toekenning van een herstelpensioen,
  • de terugbetaling van de medische kosten die het gevolg zijn van terreurdaden.

De aanvragen die de terreurslachtoffers hebben ingediend bij de commissie worden automatisch bezorgd aan de directie-generaal Oorlogsslachtoffers.

De toekenning van het statuut gebeurt door de directie-generaal Oorlogsslachtoffers.

Meer informatie over het statuut

Dienst voor de Oorlogsslachtoffers
Luchtscheepvaartsquare 31
1070 Brussel
warvictims@minsoc.fed.be

T 02 528 91 00
http://www.pdos.fgov.be/nl/warvictims/index.htm