Contact

contact

Neem contact op met onze centrale diensten.

FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

  • 02 542 65 11
    (Telefooncentrale)

E-mail: info@just.fgov.be