De cel informatie is telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag.

FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
T 02 542 65 11
info@just.fgov.be