Centrale diensten FOD Justitie

Bordet A
Waterloolaan 115
1000 Brussel
T 02 542 65 11 (De cel informatie is telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag)
F 02 542 70 39
E info@just.fgov.be

Centrale administratie gevangenissen

Waterside
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI)
Willebroeckkaai 33
1000 Brussel
info.epi@just.fgov.be