Hoge Raad voor de Justitie

Ijzerenkruisstraat 67
1000 Brussel
T 02 535 16 16
F 02 535 16 20
http://www.csj.be/nl

Algemene Raad van de Partners van de Rechterlijke Orde

Johan Van de Winkel
Secretaris
02 542 65 96
johan.vandewinkel@just.fgov.be