Momenteel zijn er een heel aantal maatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. 

Alle algemene praktische informatie voor burgers is beschikbaar op de officiële website rond het coronavirus. De FAQ-rubriek krijgt een dagelijkse update.

Hier vindt u een overzicht van de aangepaste werking van justitie.

Gevangenissen

Bezoek opgeschort

Sinds het begin van de coronacrisis nemen de Belgische gevangenissen duidelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om ieders gezondheid te beschermen. Aangezien de besmettingen in de vrije samenleving sterk blijven stijgen en de onderlinge zo veel mogelijk moeten worden beperkt, zijn de bezoekmogelijkheden momenteel opgeschort.

Om de contacten tussen de gedetineerden en de buitenwereld (vooral met zijn of haar naaste omgeving) zo goed mogelijk te ondersteunen, kunnen zij nog steeds gebruik maken van videogesprekken (Webex).

Tijdens de coronacrisis is het binnenbrengen van kledij en voorwerpen beperkt. De regels verschillen van gevangenis tot gevangenis. Om de precieze regels te kennen, kunt u contact opnemen met de gevangenis waar de gedetineerde verblijft. Raadpleeg hiervoor de lijst met de telefoonnummers van de gevangenissen.

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie past de werking aan. Meer informatie.

Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof past de werking aan. Meer informatie.

Hoven en rechtbanken

Het college van hoven en rechtbanken heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de verschillende rechtscolleges.  

Openbaar Ministerie

Het college van procureurs-generaal heeft verschillende richtlijnen gepubliceerd n.a.v. COVID-19.

FOD Justitie

Vanaf 18 mei 2020 zijn de gebouwen van de FOD Justitie opnieuw toegankelijk voor externe bezoekers:

  • Maak een afspraak als de dienst die u bezoekt dat vereist.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
  • Gebruik de handgel waar dat wordt aangeboden.
  • Als u enkel documenten komt afgeven, gebruik de aangewezen afleverzones.
  • Respecteer de signalisatie en volg de instructies in onze gebouwen.
  • Bijkomende maatregelen zijn mogelijk. Raadpleeg vooraf de rubriek van de betrokken dienst op deze website, contacteer hen vooraf als u bijkomende vragen hebt.

Kansspelcommissie

De Kansspelcommissie past de werking aan. Meer informatie.

Instituut voor Gerechtelijke opleiding

Het IGO past de werking aan. Meer informatie.

Hoge Raad voor de Justitie

De HRJ past de werking aan. Meer informatie.

Raad van State

De Raad van State past de werking aan. Meer informatie.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen past de werking aan. Meer informatie.

Overzicht van de impact op justitie binnen de EU

Meer informatie over de impact van maatregelen op burgerlijk, handels- en strafrecht binnen de Europese Unie is beschikbaar op het e-Justice portaal.