Momenteel zijn er een heel aantal maatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. 

Alle algemene praktische informatie voor burgers is beschikbaar op de officiële website rond het coronavirus. De FAQ-rubriek krijgt een dagelijkse update.

Hier vindt u een overzicht van de aangepaste werking van justitie.

Gevangenissen

Bezoek

Sinds het begin van de coronacrisis nemen de Belgische gevangenissen duidelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om ieders gezondheid te beschermen.

Naar aanleiding van de meest recente beslissingen van het Overlegcomité wordt het bezoekregime verder uitgebreid en wordt de werking van de gevangenissen verder genormaliseerd, uiteraard met respect voor preventie- en hygiënische maatregelen die noodzakelijk blijven. 

Tafelbezoek

De normale regels qua aantal bezoekers per gedetineerde per bezoekmoment gelden.

 • Het bezoek moet vooraf gereserveerd zijn.
 • Fysiek contact tussen gedetineerde en zijn/haar bezoeker(s) is toegelaten. 
 • Gedetineerden en bezoekers dragen verplicht een persoonlijk mondmasker in de gevangenis, behalve aan de bezoektafel. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker dragen.
 • Er is respect voor de regels rond afstand houden.
 • Er is respect voor de regels van de gevangenis.
 • Geen onnodige verplaatsingen in de bezoekzaal. 1 bezoeker mag zich per keer en met mondmasker verplaatsen (bv. toiletbezoek).
 • Eten / drinken aan de bezoektafel is toegelaten.
 • Aanmelden verloopt volgens de geldende instructies (mondmasker dragen, handen ontsmetten, inschrijving bij onthaal, mogelijke temperatuurmeting, enz.).
 • Bezoekers verklaren op erewoord dat zij: 
  • de voorbije 14 dagen niet ziek zijn geweest,
  • de voorbije 14 dagen niet zijn teruggekeerd uit een buitenlandse rode zone,
  • de gevangenis informeren indien zij ziek worden binnen de 2 dagen na het bezoek.

Bezoek zonder toezicht 

Bezoek zonder toezicht is toegelaten. De toegangsprocedure en de criteria waaraan bezoekers moeten voldoen zijn dezelfde als bij bezoek zonder toezicht in normale omstandigheden. 

Regels
 • Een mondmasker is niet verplicht in de bezoekruimte.
 • Eten of drinken is toegelaten.

Begeleid kinderbezoek

Begeleid kinderbezoek wordt georganiseerd. Wat betreft het aantal bezoekers en de criteria waaraan bezoekers moeten voldoen, gelden dezelfde regels als bij het begeleide kinderbezoek in normale omstandigheden.

Verdere regels

 • Wie neerzit, mag het masker afzetten. 
 • Fysiek contact tussen gedetineerde en zijn/haar bezoeker(s) is toegelaten. 
 • Iets eten of drinken is toegelaten. 
Opgelet
 • Het niet-respecteren van de bezoekregels kan leiden tot een bezoekverbod.
 • Gedetineerden in medische isolatie of preventieve quarantaine kunnen tijdens de duur van de maatregel geen bezoek ontvangen, maar enkel gebruik maken van videogesprekken en/of glasbezoek. 
 • Na ieder bezoek worden de bezoekruimtes volgens de hygiënische normen schoongemaakt, wat tijd in beslag neemt. Dat heeft een impact op de organisatie van het bezoek (frequentie, enz.).

Contact via videogesprekken

Om het contact tussen gedetineerden en hun familie/vrienden te ondersteunen, bieden de gevangenissen videogesprekken aan als een extra contactmoment. De gedetineerden nemen het initiatief om een videogesprek aan te vragen met hun naaste(n).

Binnenbrengen van kledij en voorwerpen

De normale regels voor het  binnenbrengen van kledij en voorwerpen gelden. Die regels verschillen wel van gevangenis tot gevangenis. Om de precieze regels te kennen, kunt u contact opnemen met de gevangenis waar de gedetineerde verblijft. Vind hier de contactgegevens per gevangenis.

Back to top

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie past de werking aan. Meer informatie.

Back to top

Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof past de werking aan. Meer informatie.

Back to top

Hoven en rechtbanken

Het college van hoven en rechtbanken heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de verschillende rechtscolleges.

Back to top

Openbaar Ministerie

Het college van procureurs-generaal heeft verschillende richtlijnen gepubliceerd n.a.v. COVID-19.

Back to top

FOD Justitie

Sinds 18 mei 2020 zijn de gebouwen van de FOD Justitie opnieuw toegankelijk voor externe bezoekers:

 • Maak een afspraak als de dienst die u bezoekt dat vereist.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Gebruik de handgel waar dat wordt aangeboden.
 • Als u enkel documenten komt afgeven, gebruik de aangewezen afleverzones.
 • Respecteer de signalisatie en volg de instructies in onze gebouwen.
 • Bijkomende maatregelen zijn mogelijk. Raadpleeg vooraf de rubriek van de betrokken dienst op deze website, contacteer hen vooraf als u bijkomende vragen hebt.

Back to top

Kansspelcommissie

De Kansspelcommissie past de werking aan. Meer informatie.

Back to top

Instituut voor Gerechtelijke opleiding

Het IGO past de werking aan. Meer informatie.

Back to top

Hoge Raad voor de Justitie

De HRJ past de werking aan. Meer informatie.

Back to top

Raad van State

De Raad van State past de werking aan. Meer informatie.

Back to top

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen past de werking aan. Meer informatie.

Back to top

Overzicht van de impact op justitie binnen de EU

Meer informatie over de impact van maatregelen op burgerlijk, handels- en strafrecht binnen de Europese Unie is beschikbaar op het e-Justice portaal.