Momenteel zijn er een heel aantal maatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. 

Alle algemene praktische informatie voor burgers is beschikbaar op de officiële website rond het coronavirus. De FAQ-rubriek krijgt een dagelijkse update.

Hier vindt u een overzicht van de aangepaste werking van justitie.

Gevangenissen

Bezoek

Naar aanleiding van de beslissing van het Overlegcomité om naar code geel over te stappen, normaliseert het leven zich ook binnen de gevangenismuren. De gewone bezoekregels gelden opnieuw, dus de regels van vóór de coronacrisis: 

  • gewone regels op vlak van aantal bezoekers per gedetineerde,
  • eten en drinken toegelaten tijdens bezoek,
  • geen verklaring op erewoord voor bezoekers,
  • enz. 

Een mondmasker is niet langer verplicht in de gevangenis. Maar het mag uiteraard wel!
Blijf wel waakzaam en blijf de basisregels op vlak van hygiëne volgen (bv. kom niet op bezoek als je ziek bent, bedek mond/neus bij niezen, handhygiëne, enz.). 

Back to top

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie past de werking aan. Meer informatie.

Back to top

Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof past de werking aan. Meer informatie.

Back to top

Hoven en rechtbanken

Het college van hoven en rechtbanken heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de verschillende rechtscolleges.

Back to top

Openbaar Ministerie

Het college van procureurs-generaal heeft verschillende richtlijnen gepubliceerd n.a.v. COVID-19.

Back to top

FOD Justitie

Sinds 18 mei 2020 zijn de gebouwen van de FOD Justitie opnieuw toegankelijk voor externe bezoekers:

  • Maak een afspraak als de dienst die u bezoekt dat vereist.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
  • Gebruik de handgel waar dat wordt aangeboden.
  • Als u enkel documenten komt afgeven, gebruik de aangewezen afleverzones.
  • Respecteer de signalisatie en volg de instructies in onze gebouwen.
  • Bijkomende maatregelen zijn mogelijk. Raadpleeg vooraf de rubriek van de betrokken dienst op deze website, contacteer hen vooraf als u bijkomende vragen hebt.

Back to top

Kansspelcommissie

De Kansspelcommissie past de werking aan. Meer informatie.

Back to top

Instituut voor Gerechtelijke opleiding

Het IGO past de werking aan. Meer informatie.

Back to top

Hoge Raad voor de Justitie

De HRJ past de werking aan. Meer informatie.

Back to top

Raad van State

De Raad van State past de werking aan. Meer informatie.

Back to top

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen past de werking aan. Meer informatie.

Back to top

Overzicht van de impact op justitie binnen de EU

Meer informatie over de impact van maatregelen op burgerlijk, handels- en strafrecht binnen de Europese Unie is beschikbaar op het e-Justice portaal.