Momenteel zijn er een heel aantal maatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. 

Alle algemene praktische informatie voor burgers is beschikbaar op de officiële website rond het coronavirus. De FAQ-rubriek krijgt een dagelijkse update.

Hier vindt u een overzicht van de aangepaste werking van justitie.

Gevangenissen

Sinds het begin van de coronacrisis nemen de Belgische gevangenissen duidelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om ieders gezondheid te beschermen. In lijn met de beslissingen van de federale regering en de Nationale Veiligheidsraad, gebeurt de terugkeer naar het normale leven in de gevangenissen in verschillende fasen. Op 18 juni 2020 is de volgende fase van start gegaan. Die is gericht op een geleidelijke terugkeer naar een normale gevangeniswerking. Om dit op een veilige manier te doen, blijven er specifieke preventiemaatregelen gelden.

Het bezoek aan gedetineerden is verder uitgebreid. Gedetineerden kunnen opnieuw meer bezoekers tijdens een bezoek ontvangen en kinderen mogen opnieuw op bezoek komen. Om het bezoek veilig te laten verlopen, blijven wel strikte voorwaarden gelden.

Behalve uitzondering, kunnen alle gedetineerden die recht hebben op bezoek in de bezoekzaal ook opnieuw bezoek ontvangen maar onder de volgende voorwaarden voor de bezoekers:

 • maximum 3 bezoekers per gedetineerde per bezoek, onder wie maximum 2 volwassenen ( volwassene = vanaf 12 jaar)
  • bijvoorbeeld: 2 volwassenen of 1 volwassene met 2 kinderen of 2 volwassenen met 1 kind
 • niet ziek geweest tijdens de voorbije 14 dagen (verklaring op erewoord tekenen)
 • enkel na reservatie (volgens de regeling van de gevangenis) - de gedetineerden nemen zelf contact op met hun bezoekers om hen in te lichten over de organisatie van het bezoek
 • verplicht dragen van een persoonlijk mondmasker - niet verplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar
 • geen fysiek contact, behalve tussen jonge kinderen en hun mama/papa of andere familieleden
 • respect voor de regels rond afstand houden
 • respect voor de regels van de gevangenis

Niet respecteren van de bezoekregels kan leiden tot een bezoekverbod.

Om de contacten tussen de gedetineerden en de buitenwereld (vooral met zijn of haar naaste omgeving) zo goed mogelijk te ondersteunen, is ook een virtuele manier van bezoek mogelijk via videogesprekken (Webex). Gedetineerden kunnen hiervan gebruik maken naast het gewone bezoek in de bezoekzaal.

Tijdens de coronacrisis is het binnenbrengen van kledij en voorwerpen beperkt. De regels verschillen van gevangenis tot gevangenis. Om de precieze regels te kennen, kunt u contact opnemen met de gevangenis waar de gedetineerde verblijft. Raadpleeg hiervoor de lijst met de telefoonnummers van de gevangenissen.

Personen die gedetineerden moeten spreken om professionele redenen, worden toegelaten tot de gevangenis. Het betreft in het bijzonder medewerkers van de politie, van de veiligheids- en inlichtingendiensten en van de gerechtelijke overheden, advocaten, magistraten, zorg- en hulpverleners. 

De externe diensten starten ook geleidelijk aan hun activiteiten opnieuw op in de gevangenissen.

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie past de werking aan. Meer informatie.

Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof past de werking aan. Meer informatie.

Hoven en rechtbanken

Het college van hoven en rechtbanken heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de verschillende rechtscolleges.  

Openbaar Ministerie

Het college van procureurs-generaal heeft verschillende richtlijnen gepubliceerd n.a.v. COVID-19.

FOD Justitie

Vanaf 18 mei 2020 zijn de gebouwen van de FOD Justitie opnieuw toegankelijk voor externe bezoekers:

 • Maak een afspraak als de dienst die u bezoekt dat vereist.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Gebruik de handgel waar dat wordt aangeboden.
 • Als u enkel documenten komt afgeven, gebruik de aangewezen afleverzones.
 • Respecteer de signalisatie en volg de instructies in onze gebouwen.
 • Bijkomende maatregelen zijn mogelijk. Raadpleeg vooraf de rubriek van de betrokken dienst op deze website, contacteer hen vooraf als u bijkomende vragen hebt.

Kansspelcommissie

De Kansspelcommissie past de werking aan. Meer informatie.

Instituut voor Gerechtelijke opleiding

Het IGO past de werking aan. Meer informatie.

Hoge Raad voor de Justitie

De HRJ past de werking aan. Meer informatie.

Raad van State

De Raad van State past de werking aan. Meer informatie.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen past de werking aan. Meer informatie.

Overzicht van de impact op justitie binnen de EU

Meer informatie over de impact van maatregelen op burgerlijk, handels- en strafrecht binnen de Europese Unie is beschikbaar op het e-Justice portaal.