Momenteel zijn er een heel aantal maatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. 

Alle algemene praktische informatie voor burgers is beschikbaar op de officiële website rond het coronavirus. De FAQ-rubriek krijgt een dagelijkse update.

Hier vindt u een overzicht van de aangepaste werking van justitie.

Gevangenissen

Sinds het begin van de coronacrisis nemen de Belgische gevangenissen duidelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om ieders gezondheid te beschermen. In lijn met de beslissingen van de federale regering en de Nationale Veiligheidsraad, gebeurt de terugkeer naar het normale leven in de gevangenissen in verschillende fasen.

Op 14 september start een nieuwe fase van versoepelingsmaatregelen om ook de gevangenissen steeds meer te laten gaan naar het ‘nieuwe normaal’ en vooral om de contacten tussen gedetineerden en hun dierbaren opnieuw te versterken. Om dit op een veilige manier te doen, blijven specifieke preventiemaatregelen gelden.

Het bezoek aan gedetineerden is verder uitgebreid. Een belangrijke verandering is dat fysiek contact tussen de gedetineerde en zijn/haar bezoeker(s) opnieuw is toegelaten tijdens het tafelbezoek en dat het bezoek zonder toezicht herneemt.

Tafelbezoek

Gedetineerden en hun bezoekers mogen opnieuw fysiek contact hebben en dit zonder mondmasker. Er zijn geen plexischermen meer aan tafel. Wanneer gedetineerden of bezoekers de tafel verlaten, moeten zij de geldende preventie- en veiligheidsmaatregelen strikt toepassen.

Er geldt een maximum van 3 bezoekers per gedetineerde per tafelbezoek, onder wie maximum 2 volwassenen ( volwassene = vanaf 12 jaar). Bijvoorbeeld: 2 volwassenen of 1 volwassene met 2 kinderen of 2 volwassenen met 1 kind.

Bezoek zonder toezicht

Voortaan kunnen gedetineerden opnieuw bezoek zonder toezicht ontvangen van hun naasten. De toegangsprocedure en de criteria waaraan bezoekers moeten voldoen zijn dezelfde als bij ‘gewoon’ bezoek zonder toezicht.

Preventie- en veiligheidsmaatregelen

Verder blijven tijdens alle vormen van bezoek de onderstaande coronamaatregelen van kracht:

 • max. 5 verschillende bezoekers in totaal voor alle bezoeken  (tafelbezoek – bezoek zonder toezicht – glasbezoek) waaruit de gedetineerde kan kiezen. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegerekend.
 • verplicht dragen van een persoonlijk mondmasker in de gevangenis, behalve aan tafel en in de ruimte voor bezoek zonder toezicht (niet verplicht voor kinderen < 12 jaar)
 • aanmeldingsprocedure voor het bezoek conform de geldende instructies (mondmasker dragen, handen ontsmetten, inschrijving bij onthaal, mogelijke temperatuurmeting, enz.)
 • bezoekers zijn de voorbije 14 dagen niet ziek geweest
 • bezoekers zijn de voorbije 14 dagen niet teruggekeerd uit een rode zone
 • bezoekers tekenen een verklaring op erewoord waarin ze bovenstaande voorwaarden bevestigen én zich ertoe verbinden om de gevangenis te informeren indien ze ziek zouden worden binnen de 2 dagen na het bezoek
 • respect voor de regels rond afstand houden
 • respect voor de regels van de gevangenis

Niet respecteren van de bezoekregels kan leiden tot een bezoekverbod.

Na ieder bezoek worden de bezoekruimtes volgens de hygiënische normen schoongemaakt, wat tijd in beslag neemt. Dat heeft als gevolg dat de frequentie van de verschillende bezoekvormen lager kan liggen dan normaal.

Gedetineerden voor wie specifieke maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen (bv. omdat zij symptomen vertonen of omdat zij terugkeren uit penitentiair verlof), kunnen voor een bepaalde tijdsduur enkel gebruik maken van glasbezoek of videogesprekken.

Videogesprekken kunnen in het algemeen ook als een extra contactmoment aangeboden worden.

Tijdens de coronacrisis is het binnenbrengen van kledij en voorwerpen beperkt. De regels verschillen van gevangenis tot gevangenis. Om de precieze regels te kennen, kunt u contact opnemen met de gevangenis waar de gedetineerde verblijft. Raadpleeg hiervoor de lijst met de telefoonnummers van de gevangenissen.

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie past de werking aan. Meer informatie.

Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof past de werking aan. Meer informatie.

Hoven en rechtbanken

Het college van hoven en rechtbanken heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de verschillende rechtscolleges.  

Openbaar Ministerie

Het college van procureurs-generaal heeft verschillende richtlijnen gepubliceerd n.a.v. COVID-19.

FOD Justitie

Vanaf 18 mei 2020 zijn de gebouwen van de FOD Justitie opnieuw toegankelijk voor externe bezoekers:

 • Maak een afspraak als de dienst die u bezoekt dat vereist.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Gebruik de handgel waar dat wordt aangeboden.
 • Als u enkel documenten komt afgeven, gebruik de aangewezen afleverzones.
 • Respecteer de signalisatie en volg de instructies in onze gebouwen.
 • Bijkomende maatregelen zijn mogelijk. Raadpleeg vooraf de rubriek van de betrokken dienst op deze website, contacteer hen vooraf als u bijkomende vragen hebt.

Kansspelcommissie

De Kansspelcommissie past de werking aan. Meer informatie.

Instituut voor Gerechtelijke opleiding

Het IGO past de werking aan. Meer informatie.

Hoge Raad voor de Justitie

De HRJ past de werking aan. Meer informatie.

Raad van State

De Raad van State past de werking aan. Meer informatie.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen past de werking aan. Meer informatie.

Overzicht van de impact op justitie binnen de EU

Meer informatie over de impact van maatregelen op burgerlijk, handels- en strafrecht binnen de Europese Unie is beschikbaar op het e-Justice portaal.