U bent hier

Aansluiting lokale besturen op Centraal Strafregister

Voor wie?

Lokale besturen die werken met het strafregister.

Wat?

*De informatie in deze rubriek wordt regelmatig geactualiseerd volgens de evolutie van het project.*

Vanaf 1 januari 2018 zullen alle lokale besturen uitsluitend uittreksels afleveren uit het Centraal Strafregister (en niet meer via het gemeentelijk strafregister).

Op vandaag vragen ongeveer 85% van de lokale besturen hun uittreksels op bij het Centraal Strafregister via de nieuwe CJCS-GC applicatie. Meer dan 70% van de dossiers zijn beschikbaar.

De overige lokale besturen (in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Namen) worden aangesloten vanaf april.

Hoe de applicatie gebruiken?

Vertrouwelijkheidsverklaring

 • Als uw lokaal bestuur wil aansluiten op het Centraal Strafregister, moet u eerst de  vertrouwelijkheidsverklaring (PDF, 97.54 KB) invullen.
 • U bezorgt die verklaring aan de informatieveiligheidsconsulent van uw lokaal bestuur. Hij of zij zal de verklaring dan overmaken aan de dienst Centraal Strafregister.
 • Zodra de dienst Centraal Strafregister de verklaring ontvangt, wordt de toegang geactiveerd.

Typeformulier

Als een burger het uittreksel moet voorleggen aan een derde (bv. zijn huidige of toekomstige werkgever, de club of vereniging waarvan hij lid is enz.) en de burger:

Maakt de burger bij voorkeur gebruik van  het typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister (DOCX, 26.5 KB).

 • Dit formulier laat hij invullen door de werkgever, organisatie, vereniging enz. aan wie hij het uittreksel moet afgeven.
 • Nadien legt hij het ingevulde formulier aan u voor.
 • Bij reden van de aanvraag selecteert u de juiste categorie.    

Praktische vragen

Meer info

Contact

FOD Justitie
Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel
F +32 2 552 27 82
support.cjcs-cg@just.fgov.be

Contacteer ons

Press

Pers

press@just.fgov.be
 • Edward Landtsheere
  (NL)

 • Christine-Laura Kouassi
  (FR)