U bent hier

Registratieaanvraag

Werkte u al voor Justitie vóór 1 december 2016?

Werkte u vóór 1 december 2016 als gerechtsdeskundige voor Justitie, of als beëdigd vertaler of tolk voor de bevoegde overheden?

Registreer u dan nu in het ‘tijdelijk register’.

 1. Laad tijdens de registratie de volgende documenten op:
  • uw curriculum vitae;
  • een kopie van een recente rechterlijke beslissing waarin u werd aangesteld als beëdigd vertaler, tolk of gerechtsdeskundige (vonnissen, beschikkingen, vorderingen, …) of een kopie van uw eedaflegging als beëdigd vertalers en/of beëdigd tolk of een kopie van een factuur verstuurd naar de FOD Justitie.
 2. Ga tijdens de registratie akkoord met de deontologische code voor gerechtsdeskundigen en/of voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Eerst controleert de dienst Nationaal register van de FOD Justitie uw documenten. Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt u opgenomen in het nationaal register. Dan bent u met alles in orde en kunt u opnieuw officieel aan de slag voor Justitie of de bevoegde overheden.

Werkte u vóór 1 december 2016 nog niet voor Justitie?

Werkte u pas na 1 december 2016 of nog niet als gerechtsdeskundige voor Justitie, of als beëdigd vertaler of tolk voor de bevoegde overheden?

Registreer u dan in de toekomst op deze website in het ‘definitief register’.

Tijdens die registratie laadt u dan de volgende documenten op:

 • uw curriculum vitae;
 • een uittreksel uit het strafregister. Vraag dat op bij uw gemeente;
 • een diploma en/of een bewijs van beroepservaring;
  • voor gerechtsdeskundigen:
   • een diploma en een certificaat van relevante beroepservaring van ten minste 5 jaar gedurende de laatste 8 jaar;
   • of bij afwezigheid van een diploma het bewijs van relevante beroepservaring van minstens 15 jaar;
  • voor tolken en vertalers-tolken:
   • een diploma;
   • een certificaat van relevante beroepservaring van ten minste 2 jaar gedurende de laatste 8 jaar;
 • een getuigschrift juridische kennis.