U bent hier

Timing

Registratie

Kandidaten die vóór 1 december 2016 al voor Justitie of de bevoegde overheden werkten, kunnen zich nu al registreren in het ‘tijdelijk register’. Dat wordt op 1 december 2021 afgesloten.

Kandidaten die pas na 1 december 2016 of nog niet voor Justitie of de bevoegde overheden werkten, kunnen zich in de toekomst registreren in het ‘definitief register’.

Aanstelling en opzoeking via register

Tot nu toe stelden hoven en rechtbanken binnen- en buitenlandse gerechtsdeskundigen, vertalers en tolken aan op basis van eigen lokale lijsten. Sinds kort kunnen hoven en rechtbanken experten, vertalers en tolken opzoeken in het ‘tijdelijk register’. Ze kunnen hen voorlopig via de klassieke papieren weg buiten het register vorderen of aanstellen, en dus inschakelen voor een opdracht.

Vanaf de lente van 2018 zullen ze hen ook digitaal via het register kunnen vorderen of aanstellen. Alles verloopt dan automatisch en sneller, van aanstelling tot het ontvangstbewijs en de kostenstaat.

Enkel wanneer hoven en rechtbanken niet de juiste expert, vertaler of tolk in het register vinden, kunnen ze tot het najaar 2018 iemand aanstellen uit een eigen lokale lijst. De griffies zullen de expert, vertaler of tolk wel aansporen om zich te registreren.

Vanaf najaar 2018:

  • moeten alle hoven en rechtbanken de experten, vertalers en tolken aanstellen uit het nationaal register, en niet meer uit eigen lijsten. Enkel in uitzonderlijke gevallen, die beschreven staan in de wet, kan een hof of rechtbank wel iemand aanstellen die niet is opgenomen in het register;
  • is het nationaal register openbaar en kan iedereen info opzoeken.