U bent hier

Voorwaarden voor registratie

Wie aan de onderstaande voorwaarden voldoet, kan opgenomen worden in:

 • het nationaal register voor gerechtsdeskundigen
 • het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

Voorwaarden gerechtsdeskundigen

 • U bent een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon).
 • U bent onderdaan of inwoner van een EU-lidstaat.
 • U hebt geen veroordeling tot correctionele of criminele straf opgelopen.
 • U beschikt over de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis.
 • U beschikt over toepasselijke relevante ervaring.
 • U verklaart schriftelijk ten overstaan van de minister van Justitie dat:
  • u zich ter beschikking stelt van de gerechtelijke overheden;
  • u zich ertoe verbindt permanente vormingen te volgen, zowel op het vlak van uw deskundigheid als op vlak van de gerechtelijke procedures;
  • u instemt met de deontologische code.
 • U hebt de eed afgelegd.

Voorwaarden beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

 • U bent een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon).
 • U bent ten minste 21 jaar oud.
 • U bent onderdaan of inwoner van een EU-lidstaat.
 • U hebt geen veroordeling tot correctionele of criminele straf opgelopen.
 • U beschikt over de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis.
 • U verklaart schriftelijk ten overstaan van de minister van Justitie dat:
  • u zich ter beschikking stelt van de overheden die overeenkomstig de wet van 10 april 2014 een beroep kunnen doen op uw diensten;
  • u zich ertoe verbindt permanente vormingen te volgen, zowel op het vlak van de kennis van de taal, als op vlak van de techniek van het vertalen en de gerechtelijke procedures;
  • u instemt met de deontologische code.
 • U hebt de eed afgelegd.

 Meer info in de FAQ (DOCX, 479.64 KB)