Formulieren voor een ambt als:

Magistraat

Adviesformulieren (vacante plaatsen magistraten)

  • Gemotiveerd advies 1° van de korpschef van de vacante plaats
  • Gemotiveerd advies 2° van de korpschef van de kandidaat (indien de kandidaat reeds magistraat is)
  • Gemotiveerd advies 2° van de korpschef van de kandidaat (indien de kandidaat werkzaam is als magistraat-in-opleiding, kandidaat-magistraat, parketjurist of referendaris)
  • Gemotiveerd advies 3° van de vertegenwoordiger van de balie voor een kandidaat die al magistraat is
  • Gemotiveerd advies 3° van de vertegenwoordiger van de balie voor een kandidaat die advocaat is
  • Gemotiveerd advies van de algemene vergadering

Adviesformulieren (vacante plaatsen korpschef)