We zijn op zoek naar:

  • Secretaris dossierbeheerder voor het arbeidsauditoraat in Antwerpen
  • Griffier dossierbeheerder voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel
  • Griffier dossierbeheerder voor de vredegerechten van het arrondissement Brussel (6 tweetalig, 1 Nederlandstalig).
  • Griffier dossierbeheerder bij de vredegerechten van het arrondissement Leuven.

Als je wil solliciteren heb je:

- het getuigschrift kandidaat-griffier/kandidaat-secretaris, of
- een diploma van licentiaat, master of doctor in de rechten en in dienst was op 1 december 2006 als medewerker, of
- een attest van slagen in de vergelijkende selectie voor werving van griffiers en secretarissen voor de hoven en rechtbanken (ANG12138), georganiseerd door Selor voor de rechterlijke orde, of
- een attest van slagen in de vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B voor de rechterlijke orde (BNE15001)

Interesse? Solliciteer via  dit formulier. (DOC, 60 KB)

Heb je een bachelor maar nog geen getuigschrift kandidaat-griffier / kandidaat-secretaris?

Dan kun je je nog tot 15 juli inschrijven voor het wervingsexamen voor griffiers en secretarissen bij Selor.