complaint.jpg

Mijn gegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw klacht.

Mijn klacht

De velden aangeduid met een * zijn verplicht.

Eventuele bijlagen kan u sturen naar klachten@just.fgov.be