Wil je als organisatie zelf initiatieven nemen in de strijd tegen discriminatie? Dat kan!

Met deze projectoproep stimuleert de Federaal Minister bevoegd voor Gelijke Kansen, Nathalie Muylle om het federale gelijke kansenbeleid mee vorm te geven.

Onderstaande thema’s maken deel uit van de prioriteiten van de Minister voor Gelijke Kansen. We raden je aan om bij de aanvraag rekening te houden met deze thema’s, maar dit is geen verplichting.

De geselecteerde thema’s zijn de volgende:

  • Bevorderen van de effectieve toepassing van het non-discriminatiebeginsel
  • De monitoring, preventie en bestrijding van online haatspraak
  • De monitoring, preventie en bestrijding van haatmisdrijven
  • De preventie en bestrijding van discriminatie in al zijn vormen
  • De inclusie van alle doelgroepen bevorderen, dankzij een intersectionele aanpak

Enkel rechtspersonen of feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk die in België gevestigd zijn (vereniging zonder winstoogmerk, internationale vereniging zonder winstoogmerk, privé-stichting, stichting van openbaar nut) komen in aanmerking voor deze subsidies. De projectoproep staat niet open voor openbare instellingen (gemeenten, FOD’s, OCMW's etc.). Het maximale budget dat wordt toegekend is 25.000 euro per project.

De  subsidiegids (PDF, 565.73 KB) bevat een duidelijke omschrijving van de voorwaarden en beoordelingscriteria. Daarnaast lees je er hoe je een correcte aanvraag kan indienen. Opgelet! Deze gids werd gewijzigd sinds vorig jaar. Gelieve deze nieuwe versie te consulteren.

Het aanvraagdossier bestaat uit een volledig ingevuld  aanvraagformulier (DOCX, 126.47 KB), samen met bijkomende informatie over de inhoudelijke en financiële werking van uw organisatie.

De uiterste indieningsdatum: 30 april 2020

Stuur de aanvraag naar:

Elektronisch: equal@just.fgov.be 

Of

Per post:

FOD Justitie
Cel Gelijke Kansen (bur. 408 – 411)
Waterloolaan 115
B-1000 Brussel

Als je nog vragen hebt, dan kan je altijd contact opnemen met equal@just.fgov.be (02/542.75.53 of 02/542.75.79)

Deze projectoproep werd gepubliceerd op 20 maart 2020 naar aanleiding van de Internationale dag tegen racisme en discriminatie. Uiterste indieningsdatum van projecten is 30 april 2020.