In zijn arrest van 9 april 2019 heeft het Hof beslist dat een geïnterneerde, die niet meer geestesziek is en niet langer gevaarlijk,  op grond van artikel 5.1.e en 5.4 EVRM definitief in vrijheid moet worden gesteld ook al is de proeftermijn van drie jaar nog niet verstreken.  Hier (DOC, 56.5 KB)vindt u de tekst van het arrest.