Onder de leiding van zijn eerste voorzitter, ridder Jean de Codt, heeft een delegatie van het Hof van Cassatie in de week van 10 tot 15 juni 2018, een bezoek gebracht aan de collega’s van het Hooggerechtshof van de Volksrepubliek China.

Als bevestiging van hun goede relaties en ter bevordering van de internationale justitiële samenwerking tussen de twee entiteiten, werd door de korpsoversten van de beide hoven een Memorandum of Understanding ondertekend.