Het is wettelijk voorgeschreven dat de federale wetten met ‘s Lands zegel worden bekleed. Na hun afkondiging worden ze ingelast in het Belgisch Staatsblad. Dit is een garantie van de authenticiteit van de te publiceren wettekst door de overheid.

Het Rijkszegel : de uiterlijke weergave van de Staat als rechtspersoon
De Minister van Justitie ondertekent de wetten in de hoedanigheid van Zegelbewaarder. Alle originele wetten worden bij Justitie bewaard.

Controle van de authenticiteit van de wetteksten
Het aanbrengen van het zegel vormt op zich geen bekrachtiging, maar verzekert dat de wet door de Koning werd bekrachtigd en door een bevoegd Minister werd ondertekend. Het is dus een laatste controle betreffende de authenticiteit van de te publiceren wetteksten, zonder evenwel borg te staan voor de inhoud.

In 2016 werden 218 wetten gezegeld, waarvan :

  • 40 (waarvan 18,35%) met betrekking tot justitie (inbegrepen de naturalisaties),
  • 41 van Buitenlandse Zaken en
  • 31 van Financiën.

4 perkamenten hebben betrekking op wetten die zijn bekrachtigd in 2015.

In 2016 werden 26 EU-richtlijnen omgezet naar Belgisch recht. 22 wetten werden naar het Duits vertaald.

Gemiddeld duurt het minder dan een dag om ‘s Lands zegel aan te brengen na ontvangst van het perkament. 171 verzegelde wetten in 2016 (of 78,44%) zijn reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De publicatie volgt meestal binnen de 16 dagen.