BERICHT van het Hof van Cassatie betreffende de gevolgen van de epidemie (van 4 mei 2020)

Vaststellingen

Sedert het begin van de lockdown werden zowel de dringende strafzaken als burgerlijke zaken ononderbroken behandeld door het Hof van Cassatie. 

In de loop van april werd het aantal per zitting gefixeerde zaken terug opgevoerd en meerdere dubbele of extra-zittingen zijn vastgelegd in mei en juni, en zonodig later,  teneinde de zaken die niet in maart of april konden worden vastgesteld, te behandelen binnen een redelijke termijn, in acht genomen de moeilijke omstandigheden.

Algemene veiligheidsmaatregelen en social distancing

De naleving van de veiligheidsmaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad zijn en blijven primordiaal.

Hetzelfde geldt voor de maatregel van sociale afstand (1,50m).  Er wordt gevraagd aan de sectie- en zittingsvoorzitters om deze regel strikt te doen naleven.

Daarom gaan de zittingen met vijf magistraten tot nader order, door in de plechtige zittingszaal en de zittingen met drie magistraten in de gewone zittingszaal.  Er werd gezorgd voor een ad hoc signalisatie.

De advocaten worden uitgenodigd om hun cliënt te vertegenwoordigen in alle zaken, vooral als deze aangehouden is en niet naar het gerechtsgebouw kan worden overgebracht.

Advocaten die niet op de terechtzitting aanwezig kunnen zijn, zijn verontschuldigd.