Een nieuwe middag van het recht vond plaats op vrijdag 7 oktober met als thema de Brexit.

De sprekers hebben hun bespiegelingen over de gevolgen van de Brexit en de perspectieven voor de Europese Unie op briljante wijze uiteengezet. 

Anne Weyembergh, voorzitter van het Institut d’études européennes, heeft een vrij somber beeld geschetst van de gevolgen van de Brexit voor het strafrecht. Zij benadrukt het verhoogde risico op fragmentatie en een verminderde zichtbaarheid van de EU wanneer de terroristische dreiging dringende gemeenschappelijke acties vereist.

Patrick Wautelet erkent de moeilijkheden die de Brexit op burgerrechtelijk vlak teweegbrengt, maar relativeert de impact ervan. Hij wijst op de onmiddellijke gevolgen voor de burger, hoofdzakelijk op het gebied van de bevoegdheidsregels en het verkeer van de vonnissen, maar ook in de rechtspraktijk (overeenkomst, echtscheiding, onvermogen).

Meer info