De politie die de houder van een kentekenplaat wil identificeren bij de DIV moet daartoe over een machtiging beschikken van het Sectoraal comité voor de federale overheid van de Privacycommissie.

P.16.0682.N