De FOD Justitie publiceert een jaarverslag over zaken waarin België de beklaagde partij was voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de periode 2015-2016.

Dit rapport is een concreet resultaat van de Verklaring van Brussel van 2015 waarin alle lidstaten van de Raad van Europa zich engageerden om samen te werken aan  een snelle en effectieve uitvoering van de Europese arresten over de rechten van de mens. Zowel individuen, groepen van individuen, NGO’s en landen kunnen een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het hof waakt erover dat de 47 lidstaten van de Raad van Europa de mensenrechten respecteren..

In dit jaarverslag krijgt u een overzicht van de zaken waarin België de beklaagde partij was voor het EHRM in de periode 2015-2016. U ontdekt de evolutie in het aantal zaken tegen België, tot welke uitspraken die zaken leidden en hoe België ervoor zorgt dat een eventuele schending van de mensenrechten zich nadien niet opnieuw herhaalt. Dit rapport biedt een transparante kijk aan alle belanghebbenden op de stand van zaken inzake mensenrechten in België.

Meer informatie