De FOD Justitie peilde in mei en juni 2019 naar het psychosociaal welzijn van zijn medewerkers met een grote enquête. Dit in samenwerking met de firma IDEWE.

39% van de 22 000 medewerkers nam deel: ongeveer 8442 medewerkers uit de hoven en rechtbanken, de penitentiaire inrichtingen en de centrale administratie.

Resultaten

De sterke punten

  • ontwikkelingsmogelijkheden
  • ondersteuning van leidinggevenden en collega’s
  • de bestaande procedures

De verbeterpunten

  • werkdruk (stress, absenteïsme, risico op burn-out, emotionele uitputting)
  • werk-privéverhouding
  • werkonzekerheid
  • conflicten (geweld, intimidatie)
  • organisatie van het werk (structuur, cultuur, strategie)

43% van de respondenten is tevreden op het werk. 52% is van plan om bij de FOD Justitie te blijven. Deze cijfers liggen onder het gemiddelde van de IDEWE-referentiegroep. Anderzijds valt op dat de meeste van de medewerkers hun werk zinvol vinden. Er is ook vraag naar meer flexibiliteit, meer participatie en meer visie.

Deze resultaten bieden een luchtfoto van de werksituatie van onze medewerkers. Nu moet er ingezoomd worden op deze foto om gepaste maatregelen voor te stellen die zijn aangepast aan de diversiteit van de organisatie. De behoeften en uitdagingen van het gevangenispersoneel kunnen bijvoorbeeld aanzienlijk verschillen van die van de collega's in de centrale administratie of bij de rechterlijke orde.

Allen aan de slag

In samenwerking met de vakbonden, de werknemers en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zullen er 13 werkgroepen samengesteld worden. Deze werkgroepen zullen de resultaten verder analyseren en gerichte actieplannen opstellen met maatregelen op korte en lange termijn, voor de verschillende diensten. Iedereen kan daaraan meehelpen, ook medewerkers die niet hebben deelgenomen aan de enquête.

De pijnpunten van dit onderzoek zijn niet nieuw. De FOD Justitie is zich hiervan bewust en stelt deze kwesties al langer in vraag. Psychosociaal welzijn op het werk was zelfs een belangrijk thema in 2018 met verschillende sensibiliserende acties. De rol van de vertrouwenspersonen werd toen in de verf gezet, net als een gedragscode voor welzijn.

Werken aan het psychosociaal welzijn van onze medewerkers is voor ons een grote en permanente uitdaging die we onvermoeibaar zullen blijven aangaan.

Contact

press@just.fgov.be