De FOD Justitie werkt aan een nationaal register voor deskundigen, vertalers, tolken en vertalers-tolken. Wie zich wil laten registreren, dient een aanvraag in. De aanvaardingscommissie beoordeelt de aanvragen. Om in de commissie te zetelen, stel je je kandidaat voor 11 november.

Gezocht

  • Kandidaten niet-permanente leden (deskundigen)
  • Kandidaten niet-permanente leden (vertalers, tolken en vertalers-tolken)

voor de Nederlandstalige en Franstalige kamer van de aanvaardingscommissie bevoegd voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Profiel kandidaat niet-permanente leden (deskundigen)

  • Je bent gespecialiseerd in een van de 22 expertisedomeinen (cf. lijst gepubliceerd in de oproep tot kandidaatstelling).
  • Je hebt kennis van de professionele handelswijzen in een van deze expertisedomeinen (technisch, methodologisch, deontologisch, …).

Profiel kandidaat niet-permanente leden (vertalers, tolken en vertalers-tolken)

  • Je hebt een grondige kennis van het vertalen en/of het tolken in een van de gevraagde taalfamilies (cf. lijst gepubliceerd in de oproep tot kandidaatstelling).
  • Je hebt kennis van de professionele handelswijzen op het gebied van vertalen en/of tolken (technisch, methodologisch, deontologisch, …).

Taken

De aanvaardingscommissie:

  • formuleert adviezen over de aanvraagdossiers van kandidaat gerechtsdeskundigen en kandidaat beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken om opgenomen te worden in het Nationaal Register van gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken;
  • formuleert adviezen over de aanvraag tot verlenging van opname in het Nationaal Register;
  • houdt toezicht op de permanente kwaliteitsbewaking door de FOD Justitie.

Aanbod

Vergoeding van 75 € per zitting, verplaatsingskosten inbegrepen.

Interesse?

Je dient je kandidatuur ten laatste op 11 november 2018 in met een gedetailleerd cv (voor meer details over de inhoud zie oproep tot kandidaatstelling) op dit adres:

FOD Justitie
Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie
►Dienst Nationaal Register voor gerechtsdeskundigen
►Dienst Nationaal Register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
Waterloolaan 80, 6e verdieping
1000 Brussel

Contact

Meer info