De tweede middag van het recht zal plaatsvinden op vrijdag 2 december a.s.

De cijfers in de media over seksueel geweld in België zijn ontstellend hoog. En ze vormen nog maar het topje van de ijsberg. 

Wat zijn hiervan de oorzaken? Is het een terechte kritiek dat politie en justitie deze misdrijven te weinig vervolgen of dat er te lage straffen worden opgelegd? Beantwoorden de genomen maatregelen (Set Seksuele Agressie, slachtofferzorg, samenwerkingsprotocollen tussen parket en ziekenhuizen) aan de noden  van de slachtoffers en helpen ze de autoriteiten in een efficiëntere vervolging van seksueel geweld? 

Om deze doelstellingen te bereiken, wordt de oprichting van de ‘Sexual Assault Reference Centres’ aangekondigd. Deze centra centraliseren het werk van de politiediensten, de gerechtelijke autoriteiten, de medische sector en de hulpverlening op een enkele plaats.