Bij koninklijk besluit van 14 december 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2016, is de Heer Philippe de Koster, eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Bergen, benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie.

De eedaflegging en de installatie zullen plaatsvinden op vrijdag 13 januari 2017 om 11 uur.