Op 31 oktober 2019 zijn de raadsheren  Mireille Delange en Koen Mestdagh geïnstalleerd als sectievoorzitter.