Revolutionaire vooruitgang met informatieportaal voor de justitiehuizen

imgDe ICT-dienst van de justitiehuizen zorgde voor een primeur binnen justitie. Het ontwikkelde een interactief informatieportaal dat aan de directie en experten toelaat om vanaf nu permanent te kunnen beschikken over werkingscijfers van de justitiehuizen.
Anabelle Rihoux (zie foto) ontwikkelde dit informatieportaal samen met haar team.
De informatie op dit portaal werd alvast uitvoerig gebruikt door de managers om de wachtlijsten in het elektronisch toezicht op te volgen en de uitbreiding van het aantal veroordeelden met een enkelband te beheersen. De presentatie van dit project op het  SAS forum Belux kreeg hiervoor de 'best paper award'. 

 

De justitiehuizen staan in voor de opvolging en begeleiding van veroordeelden die een alternatieve straf hebben gekregen. Voorbeelden daarvan zijn de werkstraf, elektronisch toezicht, probatie en de opvolging van de  voorwaardelijk invrijheidgestelden.

Drie jaar geleden startte de ontwikkeling van dit informatieportaal. Managers, experten en het kabinet van de minister kunnen hieruit rechtstreeks cijfergegevens putten. De cijfers over de opdrachten van de justitiehuizen kunnen op die manier permanent opgevolgd worden. Deze permanente monitoring laat toe dat directeurs en justitieassistenten samen kunnen streven naar een concreet doel, zoals de daling van de wachtlijsten in bijvoorbeeld het elektronisch toezicht. Het heeft alvast tot resultaat dat de wachtlijsten van elektronisch toezicht gedaald zijn tussen januari en nu.

Anabelle Rihoux: 'Tijdens deze drie jaren hebben we intens samengewerkt met de dienst ICT. De hele ploeg is zeer blij dat dit project leidt tot een snelle en gebruiksvriendelijke toegang tot de gegevens. Dit was uiteindelijk onze bedoeling.'

Dit instrument werd ontwikkeld met de software van SAS.

Marc Van de Walle (SAS-instituut): 'Dit portaal laat toe beleidsinformatie op te bouwen. Zo kunnen directeurs binnen de justitiehuizen beslissingen nemen. Het is inderdaad een primeur binnen justitie. Hopelijk krijgt dit opvolging binnen andere domeinen van justitie.'
Anabelle Rihoux werd uitgenodigd om de resultaten van dit project voor te stellen op het SAS Global Forum in San Fransisco in 2013.