De Federale Bemiddelingscommissie organiseert een bemiddelingsweek van 17 tot en met 21 oktober 2016.

In samenwerking met diverse partners zal het gebruik van deze methode van minnelijke geschiloplossing worden gepromoot door middel van talrijke initiatieven op zowel nationaal als lokaal vlak en dit in diverse materies.

De nationale activiteiten zijn zowel bestemd voor de erkende bemiddelaars, de doorverwijzers als voor het grote publiek.

Meer info

Contact

Federale Bemiddelingscommissie
Simon Bolivarlaan, 30 (WTC III)
1000 Brussel
Tel: 02 552 24 00
Fax: 02 552 24 10
secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be

JUST 2020 | RECHT VOORUIT

De FOD Justitie heeft meegewerkt aan deze brochures.
De FOD Justitie heeft een visie op een efficiënte en moderne justitie.
De hele organisatie is gemotiveerd om waardevol werk te leveren, zowel onder elkaar als voor de burger.