08/05/2014

Persbericht Vice-Eerste Minister en Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx en Minister van Justitie Annemie Turtelboom

imgOp dinsdag 6 mei 2014, opende het FPC in Gent plechtig zijn deuren. Vanaf de zomer biedt het centrum plaats aan 272 geïnterneerden, mensen die gespecialiseerde psychiatrische zorg nodig hebben, maar omwille van een veiligheidsrisico niet naar een gewoon psychiatrisch centrum kunnen. “Met de opening van dit centrum, krijgen geïnterneerden in Vlaanderen voor het eerst de hulp waar ze al jaren recht op hebben,” aldus minister van Justitie Annemie Turtelboom. “In een volgende fase zal ook een professioneel centrum moeten beoordelen of iemand werkelijk toerekeningsvatbaar is of niet.” Ook minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx spreekt van een doorbraak voor de opvang van geïnterneerden: “Dit nieuwe centrum zal geïnterneerden kunnen opvangen binnen een therapeutisch kader dat meer aangepast is aan hun specifieke noden dan het klassieke aanbod van de psychiatrische ziekenhuizen.”

imgIn een beveiligde omgeving, een adequate psychiatrische behandeling verzorgen, waardoor op het einde van de behandeling de persoon kan re-integreren en doorstromen naar het reguliere zorgcircuit. Dat is kortgezegd het doel van het Forensisch Psychiatrisch Centrum dat in Gent wordt geopend.
De nadruk ligt daarbij op zorg. Zo worden er 21,25 voltijdse krachten voorzien per 30 bedden. De veiligheidskosten zijn goed voor amper 7% van de totale kosten, die alles samen zo’n 29,7 miljoen euro bedragen op jaarbasis. Minister van Justitie Annemie Turtelboom: “Het was een bewuste keuze om de focus op zorg te leggen, en minder op veiligheid. Enkel met de juiste zorg kunnen we ervoor zorgen dat geïnterneerden opnieuw hun weg vinden naar de samenleving, en de kans op herval zo klein mogelijk wordt.”

Zorgpartner

imgHet FPC Gent zal worden uitgebaat door de Parnassia groep. Dit is een van de grootste instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland, met 10 zorgmerken en meer dan 8000 medewerkers.
De ervaring leert dat behandelprogramma’s op maat, een veel lager recidivecijfer voorleggen dan wanneer enkel een gevangenisstraf wordt opgelegd, zonder bijkomende zorg. Viceminister en minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx: “Dat is exact wat we met het FPC Gent willen bereiken. Geïnterneerden die een behandeling op maat krijgen, waardoor ze in een volgende fase opnieuw kunnen doorstromen naar het reguliere circuit en hun weg vinden in de samenleving.”

Zorgcircuit

imgBovendien past dit binnen de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg die ervoor opteert om een globaal en geïntegreerd zorgaanbod via een netwerk van partners aan te bieden aan de patiënt. Nog volgens de Minister: “Dit centrum past binnen het geïnterneerde zorgnetwerk. Het is een essentiële en onmisbare schakel in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg.” Alle geïnterneerden hebben recht op zorgen aangepast aan hun specifieke situatie. Vandaag verblijven er nog te veel geïnterneerden in de gevangenis. Dit zonder het verkrijgen van de zorgen die ze echt  nodig hebben en waarop ze maatschappelijk gezien recht hebben. Een betere opvang via het zorgcircuit moet dit probleem oplossen.

Pieter Baan centrum

imgVoor de geïnterneerden in Vlaanderen wordt er met de opening van het FPC Gent voor het eerst in jaren een echte vooruitgang geboekt. Ondertussen wordt ook volop gewerkt aan de bouw van het FPC Antwerpen, waar over enkele jaren 180 geïnterneerden kunnen worden opgevangen. “Nu we deze belangrijke eerste stap gezet hebben, kunnen we opnieuw voorzichtig vooruit kijken,” aldus minister van Justitie Annemie Turtelboom. “En dan heeft ons land in een volgende fase werk nood aan een soort Pieter Baan Centrum zoals in Nederland, waar voor de gerechtelijke fase bepaald wordt of iemand werkelijk toerekeningsvatbaar is of niet. Dat is nu de volgende opdracht.”

Voor meer informatie

  • Margaux Donckier
    Woordvoerder Annemie Turtelboom – 0478 32 47 97
  • Katleen Sottiaux
    Woordvoerder Laurette Onkelinx – 0473 94 29 63

Foto's:
© Stephen Vincke / Dienst Communicatie / FOD Justitie
Contact: webmaster@just.fgov.be