02/06/2014

De nieuwe wet die de regels wijzigt voor de naamsoverdracht aan het kind of aan de geadopteerde is op 1 juni in werking getreden. Voortaan kunnen ouders de naam van de vader, de naam van de moeder of een combinatie van beide namen aan hun kinderen geven, in de volgorde die zij zelf wensen. Adoptanten hebben diezelfde keuze voor het geadopteerde kind.

Minister Turtelboom: “Met deze wet krijgen ouders eindelijk de vrijheid om de naam te kiezen voor wat dat hen het meest dierbaar is, hun eigen kindje.  Een mogelijkheid die mensen de kans biedt een andere naam te geven, dan traditioneel gangbaar is, maar die niemand tot iets verplicht.”

In principe gelden deze regels  slechts  voor koppels van wie de kinderen zijn geboren of geadopteerd na 1 juni 2014. Indien u echter minderjarige kinderen hebt die voor deze datum zijn geboren of geadopteerd, is het eveneens mogelijk om bij uw gemeentebestuur een naamsverandering voor uw kinderen aan te vragen, om de naam toe te kennen volgens de bepalingen van de nieuwe wet.